Jokainen polttamatta jätetty
savuke on voitto!

Kysymyksiä ja vastauksia - tupakointi ja passiivinen tupakointi

MITÄ KEHOSSA TAPAHTUU TUPAKOIDESSA?

Tupakansavu sisältää yli 6500 ainetta, joista noin 150 on todistettu haitallisiksi. Muun muassa myrkylliset raskasmetallit ja hiilimonoksidi, jotka voivat aiheuttaa sydän- ja verisuonitauteja, sekä syöpää aiheuttavia aineita, kuten bentseeni. Kun savuke sytytetään, syntyy useita kemiallisia reaktioita, ja kun savua sitten hengitetään sisään, lisääntyy vahinkojen riski keuhkoissa. Veren mukana haitalliset aineet kulkeutuvat myös muualle kehoon.

 

MITÄ TAPAHTUU, KUN LOPETAT TUPAKOINNIN?

Jo 20 minuuttia sen jälkeen, kun olet polttanut savukkeen, pulssi ja verenpaine alkaa palautua normaalille tasolle ja 12 tunnin kuluttua ovat myös hiilimonoksiditasot normaalit. 2-12 viikon kuluttua verenkierto ja keuhkojen toiminta alkavat parantua. Tupakoinnin lopettaminen parantaa kehon insuliiniherkkyyttä ja sydän- ja verisuonitautien riski vähenee. Myös maku- ja hajuaistisi tulevat paranemaan. Suuret muutokset kehossa vievät hieman enemmän aikaa. Kun olet ollut tupakoimatta vuoden ajan, muun muassa sydänkohtauksen riski on puolittunut ja 10 vuoden jälkeen keuhkosyövän riski on laskenut puoleen.   

 

KUINKA PASSIIVINEN TUPAKOINTI VAIKUTTAA KEHOON?

Tupakoiminen on vaarallista, senhän useimmat jo tietävätkin, mutta siitä, kuinka vaarallista passiivinen tupakointi on, on harvemmilla tietoa. Mikäli passiivinen tupakointi eli tupakalle altistuminen kestää pidemmän aikaa,
se aiheuttaa samoja terveysriskejä kuin aktiivinen tupakointikin. Tupakoiva henkilö ei saa koko savukkeita sisäänsä, vaan vaarallinen savu leviää myös ympäristöön. Se merkitsee sitä, että tupakasta aiheutuvien sairauksien
riski lisääntyy tupakoitsijan kanssa asuvalle. Lapset ovat erityisen herkkiä altistumaan tupakan mukanaan
tuomille haitoille.

 

 

Osta Zonnic Täältä
Osta Zonnic Täältä