Jokainen polttamatta jätetty
savuke on voitto!

NIKOTIINI JA NIKOTIININ AIHEUTTAMAT VIEROITUSOIREET

ONKO NIKOTIINIKORVAUSHOITOTUOTTEET VAARALLISIA KÄYTTÄÄ?

Nikotiinikorvaushoitotuotteet ovat tuotteita, joiden käyttöä ei pidetä merkittävänä terveysriskinä. Ennen kaikkea, jos verrataan riskeihin, joita tupakointi tai sen uudelleen aloittaminen lopettamisen jälkeen aiheuttaa. Nikotiini sinänsä ei aiheuta tupakasta johtuvia sairauksia, kuten esimerkiksi keuhkosyöpää. Sairauksia aiheuttaa sen sijaan yli 6500 tupakansavun eri ainetta, joista noin 150 on todistettu haitallisiksi. Nikotiinin vaikutukset liittyvät annostukseen ja häviävät, kun keho ei enää saa nikotiinia. Nikotiinikorvaushoitotuotteet ovat näin ollen aina turvallisempi vaihtoehto kuin tupakka.

 

MITEN NIKOTIINI VAIKUTTAA KEHOON?

Nikotiini voi imeytyä kehoon eri tavoin. Helpoin tie on limakalvojen, kuten esimerkiksi suun, sekä keuhkojen kudosten kautta. Kun nikotiini saavuttaa aivot, erittyy dopamiinia eli välittäjäainetta, joka palkitsee meitä. Tupakan käyttäjä voi kokea nikotiinin sekä stimuloivana ja keskityskykyä lisäävänä että vaimentavana. Vaikutusta kuvataan muun muassa hyvinvoinnin tunnetta lisäävänä ja mielialaa kohottavana.

 

NIKOTIININ VIEROITUSOIREET - MITÄ KEHOSSA TAPAHTUU?

On yleistä, että nikotiinin vieroitusoireet aiheuttavat sekä henkisiä että fyysisiä vaivoja. Usein nämä vaivat johtavat siihen, että on vaikeaa olla savuton. Sen lisäksi, että tuntee voimakkaan tarpeen tupakoida, saattaa esiintyä myös muita epämukavia oireita. Huonotuulisuus, ahdistuneisuus ja levottomuus ovat yleisiä ongelmia, jos on päättänyt lopettaa tupakoinnin. Nikotiinikorvaushotoituotteiden tarkoituksena on toimittaa keholle puhdas, tasapainoinen nikotiini siten, että vieroitusoireita ei tunne. Kun sitten tuntee olevansa valmis pääsemään kokonaan nikotiinista vapaaksi, nikotiinikorvaushoitotuotteiden käyttöä voi vähentää.

 

Osta Zonnic Täältä
Osta Zonnic Täältä